500 Startup đến Việt Nam để mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á


PUBLISHED September 10, 2015
by Chelsea Ng

500 Startup đến Việt Nam để mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/500-startup-den-viet-nam-de-mo-rong-hoat-dong-tai-dong-nam-a-2015081816462833.chn

Mặc dù đang có hoạt động tại Thái Lan nhưng mới đây, 500 Startup đã có thêm hoạt động tại Việt Nam. Thế nhưng việc đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan lại khác nhau, do đó có thể quỹ đầu tư này muốn tiếp cận Đông Nam Á theo hai hướng khác nhau.