The Global VC

500 Startup đến Việt Nam để mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á

Article image
500 Global Team

500 Global Team

PUBLISHED

2015.09.10

SHARE

FacebookTwitterLinkedinMail

TAGS

Mặc dù đang có hoạt động tại Thái Lan nhưng mới đây, 500 Startup đã có thêm hoạt động tại Việt Nam. Thế nhưng việc đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan lại khác nhau, do đó có thể quỹ đầu tư này muốn tiếp cận Đông Nam Á theo hai hướng khác nhau.

500 Global Team

500 Global Team